województwo
świętokrzyskie

PORADNIE I PUNKTY
KONSULTACYJNE MONAR

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
ul. Malików 150B
25-639 Kielce,
tel./fax: (41) 367 36 93

OŚRODKI REHABILITACYJNO -
READAPTACYJNE MONAR

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży MONAR,
26-220 Stąporków,
powiat konecki, Luta,
tel./fax: (41) 343 25 05
www.luta-monar.pl


PLACÓWKI RUCHU WYCHODZENIA
Z BEZDOMNOŚCI MARKOT

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych,
ul. Niekłańska 12
26-220 Stąporków
tel./fax (41) 374 36 13
staporkow@markot.pl
www.markot.pl