headerphoto

Profilaktyka uzależnień

Od 1981 roku MONAR prowadzi szereg działań profilaktycznych na terenie całego kraju. Profilaktyka MONARu oparta jest na uniwersalnych wartościach takich jak dobroć, uczciwość, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych. Rozwijanie tych wartości i wiara w sens czynienia dobra to w koncepcji MONARU główne cele profilaktyki. Celem profilaktyki MONARu jest propagowanie życia bez narkotyków, promocja zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego. Zainicjowany w 1995 roku przez Marka Kotańskiego Ruch Czystych Serc (strona internetowa: www.ruchczystychserc.pl) zrzesza młodzież z całej Polski. Środowiskowa praca profilaktyczna realizowana jest poprzez Kluby Czystych Serc, Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej, Świetlice Socjoterapeutyczne, programy edukacyjne, alternatywne oraz programy Alternative Dance.
Spot Profilaktyczny do pobrania

CZY REKLAMA SPOŁECZNA "NARKOTYKI. NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZMARNOWANE ŻYCIE" REKLAMUJE NARKOTYKI ZAMIAST PRZED NIMI PRZESTRZEGAĆ? - artykuł dr Barbary Frątczak-Rudnickiej

Spot wykonany przez:


Lista Klubów Czystych Serc zarejestrowanych w Ruchu Czystych Serc Stowarzyszenia MONAR

Poniżej znajduje się lista Klubów Ruchu Czystych Serc, klubów zakładanych i tworzonych przez młodzież z pomocą nauczycieli.
Jak mówił Marek Kotański "szkoła to niezwykle skomplikowana platforma, na której krzyżuje się wiele szlaków, z których dwa są najważniejsze: szlak nauczania i szlak wychowania. Nauczanie jest niezwykle istotne w Ruchu Czystych Serc. Rodzaj i sposób przekazywania wiedzy, kształtuje między innymi osobowość młodego człowieka. Czym jaśniej i prościej przekazuje się wiedzę, tym rezultaty są coraz bardziej efektywne. Nauczanie z minimalną dozą stresu, daje duży komfort psychiczny uczniowi i powoduje, że czuje się on "lekki i szczęśliwy". Od tego jak przekazujemy i egzekwujemy wiedzę szkolną, zależy ogólny stan psychiczny ucznia, a więc jego gotowość do, między innymi, działań prospołecznych." I właśnie platformą do działań społecznych są kluby, są miejscem, w którym rozpoczyna się zmienianie swojej szkoły na lepszą, miejscem aktywności i pracy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z istniejącymi klubami, bądź do założenia własnego. Więcej informacji na temat jak to zrobić na
www.ruchczystychserc.pl

Lista Klubów Czystych Serc do pobrania


Program profilaktyczny Integracyjne kluby tańca ulicznego

Grupa Sonic Dance we współpracy z Rodzinną Poradnią Monar stworzyła i realizuje od ponad roku projekt pod nazwą "Integracyjne kluby tańca ulicznego". Autorami i realizatorami projektu są 3 instruktorzy tańca (Jan Władoń, Łukasz Wielgo, Maciej Boruszewski) uhonorowani wieloma nagrodami i wyróżnieniami w dziedzinie tańca free - dance, jazz-dance, break-dance hip-hop ( Mistrzostwa Polski, Puchary Polski), a także uczestnicy festiwali oraz zawodów międzynarodowych oraz terapeuci z Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień z ul. Hożej w Warszawie.

Integracyjny klub tańca ulicznego, to nie tylko sposób na zagospodarowanie czasu młodzieży z wielkich warszawskich blokowisk, skupionej w subkulturach młodzieżowych, ale danie możliwości wyboru stylu tańca, sposobu życia , stylu życia... uświadomienie im, że taniec, bycie razem, wzajemne wsparcie może być antidotum na problemy związane z narkotykami i innymi zagrożeniami nie sprzyjającymi normalnemu, zdrowemu życiu.
Subkultury mają moc tworzenia, ale i moc niszczenia...
my chcemy ocalić to, co cenne. Usuwając zagrożenia, młodzież nie musi rezygnować z tego co twórcze, ze sposobu kreowania siebie i świata wokół.

Dotychczas stworzyliśmy 4 kluby tańca ulicznego, skupiające kilkudziesięciu młodych ludzi z dużych warszawskich blokowisk. Kolejne dwa kluby są w trakcie organizacji. Poza treningami członkowie klubów uczestniczą w tworzeniu spektakli tanecznych, biorą udział w zawodach i konkursach tańca ulicznego, tak formacji, jak i solistów.
Raz w tygodniu odbywają się spotkania profilaktyczne prowadzone przez terapeutów poradni MONAR poświęcone zagrożeniom na terenach Warszawskich blokowisk oraz temu jak ich unikać. W razie potrzeb terapeuci oferują indywidualne wsparcie dla klubowiczów. Uczestnicy projektu zdobywają podstawową wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z tymi właśnie problemami (warsztat asertywności, trening zastępowania agresji).

Grupa otrzymała wiele wyróżnień za organizowanie występów tanecznych m.in. od Urzędu Miasta, a także Narodowej Agencji Programu Młodzież, która jako pierwsza dofinansowała projekt, a następnie nagrodziła go, jako najlepszy program w Polsce realizowany w tej kategorii. Został on również uhonorowany nagrodą za najlepszy projekt spośród prezentowanych na festiwalu lokalnych działań Młodzieżowych .

Planujemy powiększać liczbę klubów, replikując je w kolejnych trudnych dzielnicach Warszawy, powierzając ich prowadzenie wychowanym przez siebie następcom. W przyszłości chcemy takie kluby tworzyć na terenie całego kraju, wszędzie tam gdzie znajdziemy gotowe do współpracy placówki MONAR. Jesienią planujemy I Warszawski Przegląd Integracyjnych Klubów Tańca Ulicznego. Przygotowujemy także wakacyjny obóz połączony z warsztatami tanecznymi. Aktualnie pracujemy nad realizacją spektaklu opartego na napisanym przez siebie scenariuszu, inspirowanym "Alicją w krainie czarów". Tytułowa Alicja przenosi się jednak do krainy subkultur młodzieżowych, czasami barwnych, czasami zaś mrocznych i niebezpiecznych. 60 tancerzy ulicznych wykorzystując różne style taneczne opowie tą historię. Musical zostanie wystawiony zimą .
Innowacją w naszym projekcie jest połączenie elementów aktywności twórczej i profilaktyki oraz fakt realizacji tego pomysłu bezpośrednio w środowiskach młodzieży na warszawskich blokowiskach. Stworzenie swoistego pomostu pomiędzy młodzieżą ulicy, a terapeutami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania wsparcia skraca drogę od zetknięcia się z problemem do jego rozwiązania. Naszym celem jest przygotować do pracy w zawodzie tancerza szczególnie utalentowanych uczestników (niektórzy już tańczą w znanych teatrach muzycznych i klubach), dla pozostałych jest to możliwość zyskania pasji, zaistnienia na scenie, przełamania kompleksów, oderwania się od nieformalnych grup osiedlowych, w których silniejsi fizycznie dyktują warunki słabszym, wychowując kolejne hordy osiedlowych chuliganów. Jest to także doskonały sposób na znalezienie przyjaciół, którzy nie tylko razem tańczą, wspierają się w pokonywaniu trudności życia, a także promują kreatywny styl życia wolnego od dragów.
Jesteśmy młodzi, mamy siłę, mamy odwagę marzyć, realizujemy własne marzenia...
Przyłączcie się do nasWersje językowe


ADRESY PLACÓWEK


Potrzebujesz pomocy napisz do nas!